ZpětÚvodní stranaSlužby Zprostředkování prodeje

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Zajistíme Vám prodej Vaší nemovitosti:

 • byty
 • pozemky
 • domy
 • komerční objekty
 • rekreační objekty
 • garáže 

Neváhejte a svěřte nám prodej Vaší nemovitosti.

Vše potřebné zajistíme, Vy jen podepíšete smlouvu! Prodávající má všechny naše služby zdarma!

Zajistíme pro Vás:

 • Prohlídku nemovitosti makléřem - Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a  vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a  aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

 • Přípravu nemovitosti pro prohlídky / prodej - Je velmi důležité nemovitost na prodej důkladně připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Náš realitní makléř vám poradí jak na to, popřípadě zajistí odborníka, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neutrálně, aby umožnila zájemci představu o možném budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované (posekaný trávník, shrabané listí...). Náš realitní makléř pořídí kvalitní fotografie, které budou použity pro inzerci.

 • Uzavření zprostředkovatelské smlouvy - Náš makléř vás pečlivě seznámí s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu zprostředkovatelskou smlouvu. Ta obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

 • Zpracování prodejní dokumentace vaší nemovitosti -  Náš makléř zpracuje kompletní dokumentaci vaší nemovitosti pro její inzerci a pro jednání se zájemci. Prodejní dokumentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci a  další případné dokumenty či informace.

 • Zadání vaší nemovitosti do systému - Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do realitního systému a následně pak exportována na všechny významné realitní servery. V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami a její nabídka je odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

 • Inzerci nemovitosti - Důležitou součástí prodeje nemovitosti je na míru sestavená inzerce.

 • Prohlídky vaší nemovitosti - Náš makléř dopředu vybere pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetří váš čas i soukromí. O každé prohlídce je veden zápis.

 • Rezervační smlouvu - V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá s ním naše realitní kancelář rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována.

 • Kupní smlouvu / Smlouvu o převodu bytové jednotky / Smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu - Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

 • Prodej - Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy a naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předložíme potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

 • Předání nemovitosti - Při předání nemovitosti se pořídí zápis ve formě předávacího protokolu. Po předání nemovitosti musí prodávající zaplatit Daň z převodu nemovitosti, která činí 4% z kupní ceny nebo ze znaleckého posudku podle toho, která je vyšší. Vzhledem k tomu, že kupující je podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení by tedy Finanční úřad mohl daň vymáhat po něm, nechává se odpovídající část kupní ceny v úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu. Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let, musí zaplatit také daň z příjmu.

 • Daňové přiznání - Daňové přiznání k Dani z převodu nemovitosti je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí. Povinnými přílohami jsou znalecký posudek o  ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu (cenou platnou ke dni nabytí nemovitosti) nebo posudkem znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku aověřená kopie Kupní smlouvy s razítkem Katastrálního úřadu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

V - Reality

Havraň 43501

Tel.: +420 608 904 108
+420 734 222 991

E-mail:

info@v-reality.cz

vojkuvkova.eva@v-reality.cz